Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Učíme sa interaktívne - postrehy žiakov

  Učíme sa interaktívne - postrehy žiakov

  Elektronický vzdelávací systém Planéta vedomostí využívame už takmer rok. Od začiatku školského roka 2010/2011 majú k nemu prístup aj žiaci 2.A a 3.T triedy. Ako je Planéta vedomostí vnímaná ich očami? Mgr. Katarína Tomulcová sa opýtala žiakov na ich skúsenosti a postrehy s interaktívnou výučbou. Ich vyjadrenia posúďte sami:

   

  „Som rada, že mám vlastný prístup k Planéte vedomostí. Pomáha mi pri učení, aj náročné učivo pochopím rýchlo a ľahko. Poskytuje mi množstvo informácií, ktoré potrebujem pri tvorbe projektov, najmä na hodine zdravovedy.“Adriána Ratulovská 2.A

   

  „Planétu vedomosti vnímam ako spestrenie vyučovania, hlavne preto že sa tam pracuje na počítači a nemusíme písať do zošitov, ale rôzne úlohy a príklady si môžme spraviť na PC. Som rád, že mám vlastný prístup a s Planétou vedomostí som veľmi spokojný.“ Dominik Jancek 3.T

   

  „Planétu vedomostí vnímam ako prínos pre nás študentov. Pomáha nám pri učení, prostredníctvom nej si môžeme rozšíriť preberané učivo. Celkovo vnímam pozitívne aj to, že máme k nej vlastný prístup, môžem s ňou pracovať aj doma.“ Simona Rumlová 3.T

   

  „Planétu vedomostí vnímam ako skvelú učebnú pomôcku pre nás žiakov. Pomáha nám lepšie pochopiť a zapamätať si preberané učivo. Dozvedáme sa tu veľa nových informácii. Hodiny zdravovedy a chémie sú s Planétou vedomostí zaujímavejšie.“ Zdenka Puváková 2.A

 • Ekologická exkurzia Arborétum Mlyňany

  Ekologická exkurzia Arborétum Mlyňany

  V utorok 19. októbra sme sa so žiakmi 1.M a 2.M triedy zúčastnili odbornej ekologickej exkurzie Arborétum Mlyňany. Exkurzia bola zameraná na druhovú rozmanitosť rastlinných spoločenstiev celého sveta. Na krátky okamih sme sa tak mohli ocitnúť v Južnej Amerike, Číne, Japonsku... Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti o cudzokrajných drevinách. Domov sme odchádzali uchvátení krásou jesennej prírody.

   

  Mgr. Katarína Tomulcová, Mgr. Zlatica Jurčiová

 • Banky v akcii

  Banky v akcii

  21.  – 24. septembra 2010 sme sa  zúčastnili celoslovenskej súťaže v počítačovej simulácii Banky v akcii.

  Súťaž prebiehala v metodickom stredisku v Budmericiach. Počas súťaže sme nahliadli do sveta bankovníctva a  v tvrdej konkurencii študentov  z rôznych škôl a kútov Slovenska sme si vyskúšali rozhodnutia o úrokových sadzbách, krátkodobých a dlhodobých operáciách, investíciách do marketingu, výskumu  a vývoja. S našimi vedomosťami a zručnosťami sme obsadili pekné 3. miesto.

  Okrem súťaže bol pre nás pripravený zaujímavý program, zameraný na tímovú spoluprácu, rozvíjanie svojich schopností a v neposlednom rade aj na adrenalínové hry.

  Program obohatili zaujímavé prednášky ohľadom správnej prezentácie, ako sa stať lídrom či prípravy na pracovný pohovor. Všetko bolo ponímané v štýle „škola hrou“.

  Nadviazali sme nové priateľstvá a známosti, porovnávali naše študentské spoločnosti, a hlavne  sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

  Rada pre mladších spolužiakov: „Neváhaj – takúto ponuku dostaneš iba raz za život“.

  Ľuboš Kubizna, Daniela Veselovská

 • Vyplávaj si svoje zdravie - aquapark Aquarelax Dolný Kubín

  Vyplávaj si svoje zdravie - aquapark Aquarelax Dolný Kubín

  Športových aktivít je v našom okolí síce široká ponuka, avšak len obmedzený počet mladých ľudí ich vie aktívne využívať. Väčšinou sme svedkom toho, že sa mládež pohrúži do športu „telom i dušou“ naplno, alebo sa ocitne v  extrémnej situácii, kedy sa športu vyhýba ako sa len dá. Práve tento problém sme sa rozhodli riešiť aj prostredníctvom projektovej aktivity, ktorej poskytovateľom grantu je Žilinský samosprávny kraj.

   

  Projekt s názvom „Vyplávaj si svoje zdravie“ sa na našej Strednej odbornej škole v Námestove stal veľmi obľúbeným. V rámci uvedeného projektu sa skupina 52 žiakov a 5 učiteľov mohla pravidelne v troch etapách od júna do októbra 2010 zúčastňovať plaveckej aktivity v aquaparku Aquarelax Dolný Kubín.

   

  Uvedené dni boli veľmi podnetné a obohacujúce pre všetkých žiakov školy, pretože sa na jednotlivých plaveckých aktivitách mohli zúčastňovať nielen aktívne športujúci žiaci, ale aj zdravotne znevýhodnení. Žiaci tak okrem športovania a budovania zdravého životného štýlu vytvárali aj výbornú harmonickú atmosféru, čo sa pozitívne odrazilo na priateľstvách žiakov našej školy.

   

  Veríme, že odteraz bude vzťah k plávaniu a zdravému životnému štýlu u našich žiakov stále viac vzrastať.

   

  PaedDr. Marianna Šuráňová

 • Výchovno-vzdelávací výlet do Žiliny

  Výchovno-vzdelávací výlet do Žiliny

  Dňa 12. októbra sa zúčastnili žiaci II. M a II. T triedy výchovno-vzdelávacieho výletu do Žiliny. Divadelné predstavenie s názvom BAČOVA ŽENA od I. Stodolu zanechalo v žiakoch hlboký dojem i empatiu, a to hlavne z tragického zakončenia.

   

  Ale naše „makyťárske ratolesti“ nezostali dlho smutné, rozptýlili sa pri návšteve i prehliadke Žilinskej univerzity, ktorú nám umožnil a pripravil prodekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – Ing. Miloš Poliak, PhD. Krásny slnečný deň sme ukončili návštevou Starej Bystrice a jej známeho historického orloja.

   

  Aj sme sa kultúrne zabavili, veľa sme videli, veľmi sme sa unavili, ale hlavne sme sa veľa naučili!

   

  S pozdravom PhDr. Erika Hrkľová a Mgr. Erika Bystričanová

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí z nás uprednostňujú exotické ovocie. Preto sme sa rozhodli pri príležitosti svetového dňa výživy  uskutočniť na našej škole Deň jablka. Spolu sme vyzbierali 325 jabĺk, ktoré sme 8. októbra rozdávali žiakom. Dúfame, že sme vám darovaným jablkom spríjemnili deň.

   

  Mgr. Katarína Tomulcová a 1.M

 • Vysoké Tatry - ekologická exkurzia

  Vysoké Tatry - ekologická exkurzia

   

  „Svet okolo nás je plný nádherných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje – ak ich dokážeme vidieť“  (Albert Einstein)

   

  V dňoch 21. a 23.septembra sme využili krásne jesenné počasie a so žiakmi 1. AT, 1. K, 1. N, 1. M a 2. M triedy sme navštívili Vysoké Tatry. Ekologická exkurzia bola zameraná na spoznávanie krás našich najvyšších hôr. Počas turistickej vychádzky sme navštívili Štrbské pleso, Popradské pleso a Symbolický cintorín - miesto, kde je možné uctiť si pamiatku obetí Tatier. Až pri bližšom spoznávaní jednotlivých druhov živočíchov a rastlín sme zistili, ako všetko na seba nadväzuje, ako sa živé organizmy dokážu prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijú a ako dômyselne príroda riadi celý ich život.

   

  Mgr. Katarína Tomulcová, Mgr. Zlatica Jurčiová

 • Súťaž:

  Súťaž:

   

  Drahí vášniví čitatelia a čitateľky našej školy!


       Slovo KNIHA akosi postupne upadá do zabudnutia, a to hlavne kvôli rôznym „moderným computer zariadeniam“,  ktoré sú sice veľkým prínosom v dnešnom svete, ale NIKDY nenahradia knihu.

        A práve preto pokračuje v školskom roku 2010/2011 súťaž s názvom Odhaľujeme tajomstvá kníh“.  Vaša úloha spočíva v čítaní slovenskej i svetovej literatúry.

       Po prečítaní každej knihy urobíte na papier (A4) záznam, ktorý bude obsahovať: názov knihy, autor, obdobie (kde zaraďujeme daného autora), žáner, hlavné postavy, hlavná myšlienka diela, stručný obsah doplnený citátmi  z  knihy (aj strany), vlastné zhodnotenie diela, meno a priezvisko žiaka, trieda. Tento záznam  odovzdáte Mgr. Erike Bystričanovej alebo PhDr. Erike Hrkľovej.

       Súťaž bude trvať celý šk. rok 2010/2011 (priebežné vyhodnotenie po 1. polroku) a výhercovia (po úspešnom zodpovedaní otázok o dielach, ktoré naozaj prečítali) budú ocenení zaujímavými cenami ( napr. žolík, ktorý VÁM pomôže „vyhnúť sa“ odpovedi alebo písomke zo SJL, vecné ceny rôzneho druhu …).

       Tešíme sa na  VAŠE ODHAĽOVANIA TAJOMSTVA KNÍH.  

      

  S pozdravom Mgr. Erika Bystričanová a PhDr. Erika Hrkľová

 • Cezpoľný beh

  Cezpoľný beh

  Dňa 24. septembra 2010 sme sa zúčastnili okresného kola v Cezpoľnom behu, ktorý sa konal v Breze. Naša škola do boja vyslala týchto pretekárov:

  Študenti: Jagnešák Rastislav; Jancek Dominik; Bugán Marek

  Študentky: Václavová Dáša; Košutová Katarína; Miklušáková Nikola

  Naši pretekári sa v tvrdej konkurencií stredných škôl z Námestovského okresu nestratili a domov si doniesli aj pár diplomov. Rastislav Jagnešák potvrdil svoju formu a druhý rok po sebe s prehľadom získal prvé miesto. Dominik Jancek musel pretek po problémoch s kolenom odstúpiť. Marek Bugán sa už neumiestnil na bodovateľnom mieste a tak nám v družstvách pripadla neobľúbená štvrtá priečka.

  Dievčatá príjemne prekvapili a skončili na peknom treťom mieste v družstvách. Najväčším prekvapením bola Katarína Košútová z 1.M ktora do posledného metra atakovala vedúcu pretekárku. Gratulujeme ku krásnemu druhému miestu. Pretekárky Dáša Václavová (siedme miesto) a Nikola Miklošáková (deviate miesto) doplnili potrebný počet bodov na tretie miesto.

  Ďakujem našim študentom za vzornú reprezentáciu školy.

  Radovan Pňaček

  [2010] Cezpoľný beh
 • Drogy - ďakujem, nemám záujem

  Drogy - ďakujem, nemám záujem

  Milí žiaci,

   

  po dvojmesačnom oddychu sa opäť stretáme plní síl, novej energie a kreativity, ktorú budeme určite potrebovať v novom školskom roku 2010/2011.

  Ak máte záujem prejaviť svoju kreativitu a taktiež  názor na dnešný svet, ktorý je stále viac ovládaný drogami, zapojte sa do súťaže s názvom: Drogy – ďakujem, nemám záujem. Pomocou svojej tvorivosti a fantázie vytvorte plagát s protidrogovou tematikou (priebežné vyhodnotenie – po polroku)

      

  Organizátorky súťaže:

                                                                           

  PhDr. Erika Hrkľová☺ 

  Mgr. Erika Bystričanová☺      

                                    

 • CAMBRIDGE - ubytovanie a zaujímavosti pre študentov

  CAMBRIDGE - ubytovanie a zaujímavosti pre študentov

   

  Miestom môjho dočasného pobytu sa stal byt na okraji Cambridge, kde som bývala s mladou študentkou zo Španielska a 3 študentkami z Thai-Wanu. Napriek tomu, že pochádzame  nielen z rôznych krajín, dokonca kontinentov a máme rôzne farby pleti, rôzne povolania, vyznávame rôzne náboženstvá a sme rôzneho veku, našli sme si spoločnú reč, samozrejme, že angličtinu. A s veľkou radosťou môžem konštatovať, že to bolo veľmi príjemné multikultúrne spolunažívanie. Museli sme sa dohodnúť na mnohých veciach  a vždy sme sa dohodli bez problémov. Radi sme spolu večerali a rozprávali sa o našich krajinách, záujmoch, miestach, ktoré sme navštívili a množstve ďalších vecí.

   

  Čo by mohlo zaujímať mojich študentov?

   

  Videla som, že aj študentom s nízkou znalosťou angličtiny je možné vysvetľovať veci v angličtine, takže to chcem tiež urobiť.

  Získala som zaujímavé materiály, ktoré chcem použiť na hodinách.

  Inšpirovalo ma to, aby som viac využívala internet na mojich hodinách angličtiny, ak budem mať príležitosť.

  To, čo pravdepodobne bude mojich žiakov zaujímať najviac je, že by som im rada dopriala, možnosť komunikovať so „živými Angličanmi“, a teda že chcem zorganizovať niekoľkodňovú školskú akciu vo Veľkej Británii.

  Dúfam, že môj pobyt bol užitočný nielen pre mňa, ale že to pomôže aj mojim študentom. Všeky ostatné zaujímavosti a detaily z môjho "prázdninového pobytu", ktoré ostali nevypovedané, veľmi rada sprostredkujem pri osobnej komunkácii.

   

  Ing. Mária Macejová

  [2010] Cambridge
 • CAMBRIDGE – jazykový pobyt

  CAMBRIDGE – jazykový pobyt

   

  V dňoch od 5. júla do 16. júla 2010 som sa zúčastnila na kurze, ktorý ma lákal už niekoľko rokov a  to na kurze pre zahraničných učiteľov anglického jazyka v nádhernom anglickom univerzitnom meste Cambridge v škole EF International Language Schools. Dostala som sa tam vďaka grantu získanému z projektu EU pre celoživotné vzdelávanie učiteľov v rámci programu Comenius, ktoré na Slovensku zabezpečuje SAAIC.

   

  Čo sa dialo na kurze pre učiteľov v Cambridge?

  Rozvrh obsahoval spolu 64 vyučovacích hodín (trvajúcich 40 minút) hlavne v škole EF, ale aj praktické aktivity mimo školy v meste. V rozvrhu boli zaradené hodiny ako napríklad písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie, čiže 4 základné jazykové zručnosti s množstvom nápadov ako to urobiť efektívnejším a zaujímavejším ale aj mnohé ďalšie. Hospitácie na hodinách učiteľov EF boli tiež prínosom aj vďaka spätnej väzbe, keď sme hodiny a prístupy učiteľov analyzovali. Bola to pre mňa veľmi zaujímavá časť kurzu, lebo som mohla pozorovať  a učiť sa aj od nich.

   

  Vyvrcholením kurzu boli naše vlastné mini hodiny pre kolegov -  mikrovyučovanie.  Znamenalo to pre nás vytvoriť 3- člennú skupinku, dohodnúť sa na téme, pripraviť si spoločne hodinu a tiež ju odučiť, pričom našimi žiakmi boli naši kolegovia učitelia. Rada konštatujem, že to bolo pre mňa nielen poučné ale aj veľmi zábavné.

   

  Počas celého kurzu boli používané mnohé metódy, ktoré sme si mohli vyskúšať ako študenti a zistiť na vlastnej koži ako tieto metódy a prístupy pôsobia na nás, teda v tomto prípade na študentoch. Mali sme možnosť pozorovať našich troch vynikajúcich anglických učiteľov a učiť sa priamo od nich.

   

  Pre mňa najzaujímavejšie mimoškolské aktivity boli posedenie v „pube“ so spolužiakmi, teda učiteľmi z rôznych krajín Európy počnúc severskými krajinami Fínskom, Nórskom, Dánskom cez Poľsko, Rusko, Nemecko, až po Turecko a Argentínu a našimi učiteľmi zo školy EF. Druhou atraktívnou aktivitou bolo  na splavovanie rieky Cam na plti. Je to jedna z najväčších atrakcií tohto mesta. Plte sú podobné tým, aké nájdeme napríklad v našom Oravskom Podzámku či Červenom kláštore.

   

  Ing. Mária Macejová

 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011 sa uskutoční 2. septembra 2010 o 09:30 hod. v priestoroch školy.

 • Poloprenosná hrazda

  Poloprenosná hrazda

  Naša škola sa zúčastnila projektu "Vráťme šport do škôl" ktorého vyhlasovateľ bol Žilinský samosprávny kraj. Po úspešnom zavŕšení projektu sa nám podarilo získať peniaze na poloprenosnú hrazdu.

  [2010] Hrazda
 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE "ODHAĽUJEME TAJOMSTVÁ KNÍH"

  VYHODNOTENIE SÚŤAŽE "ODHAĽUJEME TAJOMSTVÁ KNÍH"

  Dňa 10. júna 2010 bola vyhodnotená súťaž v čítaní povinnej slovenskej i svetovej literatúry. Všetci zúčastnení obdržali malé vecné ceny a čitatelia umiestnení na prvých troch miestach majú možnosť využiť budúci školský rok 2010/2011 na hodinách slovenského jazyka a literatúry žolíky, ktoré im pomôžu vyhnúť sa odpovedi alebo písomke: 1. miesto – Marcela Blažeňáková – II. O 2. miesto – Mária Pňačková – III. T 3. miesto – Miroslava Očkajáková – II. O Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie kolá súťaže. Nezabúdajme: „Kto veľa číta, veľa vie a stáva sa lepším človekom.“

  S pozdravom Mgr. Erika Bystričanová.

 • O pohár primátora VUC

  O pohár primátora VUC

   

  V zložení dvoch víťazov školského kola v šachu sme sa zúčastnili šachového turnaja O pohár primátora Žilinského samosprávneho kraja.

  Naši šachisti, Peter Žatkuľák a Dávid Gura sa medzi 80 súťažiacimi nestratili a každý si odniesol po 3 víťazstva.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  RP

   

  [2010] Šachový turnaj VUC
 • Vitajte v našom regióne - súťaž

  Vitajte v našom regióne - súťaž

  Dňa 23. apríla 2010 sa  v Banskej Bystrici konal 8. ročník súťaže Vitajte v našom regióne. Do tejto súťaže sa zapojili aj študentky našej školy z  3. P a 3. O  triedy, bloku cestovného ruchu: Erika Lachová, Júlia Herdelová, Eva Majdová, Martina Čierna a Darina Hrubcová. Všetky z uvedených študentiek nás reprezentovali spracovaním témy: "Oravská priehrada a jej okolie". Názov skupiny, ktorú dievčatá tvorili bol Bonky. Dievčatá prezentovali okolie Slanice, výstavbu priehradného múru a významné osobnoti kraja.

  Celkový počet zúčastnených skupín na veľtrhu bol 53. Okrem prísneho oka poroty zúčastnených hotnotili aj ostatní  návštevníci.

  I keď naše študentky neobsadili žiadne z popredných miest, určite získali množstvo skúseností, ktoré využijú vo svojej podnikateľskej činnosti. Za ich reprezentáciu a odvahu pri prezentovaní im úprimne ďakujeme ...

  Ing. Ivona Korušková, Ing. Mgr. Anna Bránická

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Hattalova 968/33
  029 01 Námestovo
 • +421 43 552 23 48 - Spojovateľka
  +421 43 552 12 21 - Ekonomický úsek

Fotogaléria