Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1 1 34 Rozvrh
PaedDr. Katarína Tomulcová
  10 10 34 Rozvrh
  11 11 30 Rozvrh
Mgr. Peter Rošťák
  12 12 32 Rozvrh
Ing. Antónia Brezovská
  13 13 34 Rozvrh
PhDr. Beata Staviarska
  14 14 24 Rozvrh
  15 15 24 Rozvrh
  16 16 34 Rozvrh
Ing. Eva Borovjáková
  17 17 34 Rozvrh
Mgr. Andrea Pazúriková
  18 18 30 Rozvrh
Ing. Mária Macejová
  19 19 34 Rozvrh
  2 2 26 Rozvrh
Mgr. Renáta Mikytová
  20 20 12 Rozvrh
  21 21 34 Rozvrh
  22 22 32 Rozvrh
Mgr. Patrik Valko
  3 3 24 Rozvrh
  4 4 24 Rozvrh
Mgr. Daniela Joštiaková
Mgr. Štefan Žembéry
  5 5 26 Rozvrh
  6 6 30 Rozvrh
  7 7 29 Rozvrh
Ing. Lucia Medvecká
  8 8 28 Rozvrh
Ing. Ivona Korčušková
  9 9 13 Rozvrh
  aula A 0 Rozvrh
  Dielňa 3P D3P 0 Rozvrh
  Dielňa č. 1 D1 0 Rozvrh
Bc.Alena Hvoľková
  Dielňa č. 2 D2 34 Rozvrh
  Dielňa č. 3 D3 0 Rozvrh
  Dielňa č. 4 D4 0 Rozvrh
  Viacúčelová spoločenská miestnosť VUM 0 Rozvrh
PaedDr. Radovan Pňaček
  zborovňa ZBO 0 Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Hattalova 968/33
    029 01 Námestovo
  • +421 43 552 23 48 - Spojovateľka
    +421 43 552 12 21 - Ekonomický úsek

Fotogaléria